Розрахунок хімічних реакторів. Числові методи на мові C#

Розрахунок хімічних реакторів. Числові методи на мові C# : навч. посібник / А. С. Савенков, Л. В. Соловей, Д. М. Дейнека, І. М. Рищенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2019. — 308 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Савенков А. С., Соловей Л. В., Дейнека Д. М., Рищенко І. М.