Основи конструювання деталей машин

Курмаз Л. В. Основи конструювання деталей машин : навч. посібник / Л. В. Курмаз. Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2010. — 532 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Курмаз Л. В.