Міжнародна науково-практична конференція

22-23 травня 2019 року запрошуємо взяти участь у роботі V Міжнародної науково-
практичної конференції «Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його 
соратників та учнів»             Інформаційний лист