Лідерський потенціал

Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна запрошує взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих викладачів та вчених «Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика»