Вітаємо ювіляра — Почесного ректора НТУ «ХПІ» Леоніда Товажнянського!

Вітаємо читача бібліотеки, Посла миру, члена-кореспондента Національної академії наук України, почесного академіка Національної академії педагогічних наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого працівника вищої школи України, доктора технічних наук, професора, Почесного ректора Леоніда Леонідовича Товажнянського з ювілеєм — 85 річчям!