Доступ з локальної мережі університету

  Асоціація «Інформатіо-Консорціум» у співпраці з Міжнародною фундацією eIFL.net та видавництвом  Institute of Physics Publishing організувала тестовий доступ до повнотекстового архіву видавництва (21 листопада - 29 грудня 2017 року).
  Мета:
1. Демонстрація можливостей та інформаційного наповнення портфелю наукових періодичних видань видавництва (архів більше 90 назв видань, 700 000 статей з питань атомної та молекулярної оптики, конденсованих середовищ, астрономії та астрофізики, математичної та теоретичної фізики, фізики високих енергій, пласмової фізики, прикладної фізики, систем автоматизації експерименту та вимірювань, біофізики та фізики Землі). Перелік видань
2. Демонстрація можливостей інтеграції архіву з базою даних SCOPUS  або Web of Science.
  УВАГА! Пошук здійснюється через невелике віконце біля кнопки "SEARCH" або через систему Article lookup (деталі методики роботи з системою пояснюються за допомогою навчальних файлів - http://iopscience.iop.org/page/tutorials)