Збірник задач із програмування

Безменов М. І. Збірник задач із програмування : навч. посібник / М. І. Безменов ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 304 с. : іл.