Комп'ютерне моделювання електроприводів побутової техніки

Анищенко Н. В. Компьютерное моделирование электроприводов бытовой техники : учеб. пособие / Н. В. Анищенко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2015. — 88 с. : рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: