Геологія нафти і газу

Геология нефти и газа : учеб. пособие / В. О. Соловьев, В. А. Терещенко, И. М. Фык, А. О. Яковлев ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — 148 с. Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів і перелік їх публікацій: Соловйов В. О., Терещенко В. О., Фик І. М., Яковлєв А. О.