Марко Вовчок «Три долі»

«… наближувалася зима з морозами — усе здавалося якось нудно, якось докучливо… Були в нас давнi радощi; були в нас старi сумування — до їх тепер душа не озивалася, не стрепехалося серце. Коли б!.. То б не так, зовсiм не так було! Тодi, як серце та душа живi, то вийдеш, забачиш дерево, що вже роки стоїть знакоме, а тут вiтаєшся: яке дерево! Зеленися, дерево, розвивайся! Отеє як шелестить! Глянеш на поля, на луги — якi поля, якi луги! Аж смiється щось в тобi…»

Марко Вовчок «Три долі»

Цитується за виданням: Вовчок Марко. Оповідання, казки, повісті, роман / Марко Вовчок ; [ред. І. О. Дзеверін, упоряд., авт. прим. О. О. Білявська, авт. передм. Н. Є. Крутікова ; АН УРСР]. — Київ : Наук. думка, 1983. — 640 с. — (Б-ка української лiтератури. Дожовтнева українська література).

Твори Марка Вовчка з фонду бібліотеки