Валентин Чемерис «Амазонка»

«Головною в націоналізмі є ідея державності та незалежності, самостійності. Але держава — не самоціль, а форма й засіб організації повноцінного життя народу. Народ, у свою чергу, — це не тільки корінний етнос, а й усі етнічні меншини. І дійсний (а не змішаний із шовінізмом, з його намаганнями довести виключність та зверхність «своєї» зростаючої етнонації) націоналізм обстоює право на державність усіх (як корінних, так і некорінних) етнічних угруповань народу.

Націоналізм — якщо сказати одним рядком, це любов до всього людства, виражена в конкретних справах на благо своєї нації».

Валентин Чемерис «Амазонка»

Цитується за виданням: Чемерис В. Л. Амазонка ; Київ ­Соловки / Валентин Чемерис ; худож. Л. П. Вировець. — Харків : Час читати, 2016. — 507 с.