Дистанційна конференція

19 жовтня 2016 року відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених  «Психолого-педагогічні аспекти розвитку
лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика».