30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек!

Колектив науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» щиро вітає політехніків з Всеукраїнським днем бібліотек! Бажаємо всім мирного неба, творчої наснаги, здоров’я, успіхів у навчанні та науковій роботі!
Завдяки підтримці керівництва університету, НТБ НТУ «ХПІ» сьогодні є високотехнологічним інформаційним центром. Бібліотека залучена до освітнього, наукового та культурно-просвітницького процесів в університеті. Співробітники бібліотеки добре знають інформаційні запити своїх користувачів та намагаються їх якісно виконати. Бібліотека НТУ «ХПІ» працює на користь кожному користувачу: науковцю, аспіранту, студенту.

Про бібліотеку

Зараз, під час воєнного стану, обслуговування читачів проводиться офлайн та онлайн. Дистанційне обслуговування здійснювалося з використанням корпоративної системи комунікації університету на базі хмарних сервісів Microsoft Office 365 та з використанням інформаційних ресурсів власної генерації.

Бібліотечний фонд  — понад 1 400 000 традиційних та електронних видань.

За статистичними даними 2021 року: кількість користувачів за єдиним обліком — 17 177; обслуговано всіма структурними підрозділами 24 002 користувача; кількість відвідувань — 415 997; здійснено книговидач — 906 769.

Для інформаційної підтримки освітньо-наукового процесу формуються електронні ресурси власної генерації з можливістю віддаленої роботи (станом на 1.07.2022):

  1. Електронний каталог (6 БД) — 721 777 записів, поповнення — 49 137 (на 24 % більше, ніж за попередній навчальний рік).
  2. Повнотекстові електронні ресурси — 63 392 документи, у тому числі:
  • повнотекстові бази даних на базі Електронного каталогу — 7 410 документів;
  • інституційний репозитарій «Електронний архів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR, ISSN 2409-5982) — 54 743 записів.

Інституційний репозитарій «Електронний архів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», за даними TRANSPARENT RANKING: All Repositories (June 2022), який визначає рівень індексації даних, посів 72 місце (покращення на 5 позицій) у світовому загальному переліку, та 2 місце (покращення на 1 позицію) — в Україні.

Для інформації

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471/98#Text) «Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек» від 14.05.1998 р.: <…> Враховуючи великий внесок бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, необхідність дальшого підвищення їх ролі у житті суспільства та підтримуючи ініціативу бібліотечної громадськості, постановляю:

1. Установити Всеукраїнський день бібліотек і відзначати його щорічно 30 вересня<…>.