Дидактичні системи у вищій школі

Романовський О. Г. Дидактичні системи у вищій школі : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, Т. О. Солодовник ; заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 86 с.  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Романовський О. Г., Солодовник Т. О.