Науково-практична конференція

26–29 квітня 2021 р.  прийміть участь у науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020/2021 навчального року зі спеціалізацій «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика». Програма.
 
Адреса: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002.
Робоча мова конференції: українська.
 
Посилання для підключення до конференції одне 
на весь період пленарних і секційних засідань 26, 27, 28 і 29 квітня.
 

Контактні дані:
Марченко Андрій Петрович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ» – голова галузевої конкурсної комісії ((057)7004034);
Шоман Ольга Вікторівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки (ГМКГ) НТУ «ХПІ» – заступник голови галузевої конкурсної комісії ((057)7076431);
Сидоренко Олена Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри ГМКГ НТУ «ХПІ» – секретар галузевої конкурсної комісії ((057)7076431; (063)0649155; e-mail: olenkasergsydorenko@gmail.com).

Регламент: тривалість доповіді на конференції – до 7 хв.
Технічні засоби: комп’ютери з можливістю проведення відеоконференцій на платформі Microsoft Office 365 в Microsoft Teams.