ХІІ педагогічні читання

26 травня 2016 року 9:30-11:30 – секція 7 "Традиції і сучасні тенденції міжнародного
співробітництва у сфері вищої освіти" ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Наукова школа академіка І.А. Зязюна у його соратниках та учнях».    Програма
(Бібліотека, кімн. 63)