Елементи та пристрої квантової електроніки

Колесник Ю. І. Елементи та пристрої квантової електроніки : навч. посіб. / Ю. І. Колесник, A. B. Кіпенський. — Xарків : НТУ «ХПІ», 2016. — 320 с. — (Фізична та біомедична електроніка). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Колесник Ю. І., Кіпенський А. В.