Моделі та методи автоматизованого керування рухом поїзда на основі адаптивної корекції швидкості

Бриксін В. О. Моделі та методи автоматизованого керування рухом поїзда на основі
адаптивної корекції швидкості  [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Володимир
Олександрович Бриксін ; Український держ. ун-т залізничного транспорту. –
Харків, 2016. – 157 с.
Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 6 квітня 2016 року