Вдосконалення методів і засобів моделювання систем електропостачання з двигунним навантаженням

Небера О. О. Вдосконалення методів і засобів моделювання систем електропостачання
з двигунним навантаженням [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02  / Ольга
Олексіївна Небера ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків, 2016. – 170 с.
Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 28 березня 2016 року