Аналіз параметрів динамічних процесів у віброударних машинах

Костенко Ю. В. Аналіз параметрів динамічних процесів у віброударних машинах
зі змінними масово-жорсткісними характеристиками [Рукопис] дис. ... канд. техн.
наук : 05.02.09  / Юрій Вікторович Костенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац.
техн. ун-т. – Харків, 2015. – 193 с.
Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 15 березня 2016 року