Профком студентів НТУ "ХПІ"

23 лютого 2016 року з 14:00 до 17:00 профком студентів проведе 
лекцію "Сучасні веб-розробки". Відповідальний - голова профбюро Ек-факультету.
(Бібліотека, кімн. 63).