Діагностика полімерної ізоляції в процесі старіння кабелів під дією сильного електричного поля за трибоелектричним потенціалом

Бойко А. М. Діагностика полімерної ізоляції в процесі старіння кабелів під дією сильного
електричного поля за трибоелектричним потенціалом [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук :
05.09.13  / Антон Миколайович Бойко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. –
Харків, 2015. – 180 с.
Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 2 березня 2016 року