Продукти Thomson Reuters для редакцій наукових періодичних видань

11 лютого 2016 року в Науково-технічній бібліотеці НТУ «ХПІ» відбудеться семінар щодо використання інформаційних продуктів компанії Thomson Reuters для організації роботи редакцій наукових видань.
Місце: науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ», кімната 63.
Час: 10:30-14:00
Семінар проводиться за підтримки Консорціуму e-VERUM
Питання семінару:
Платформа Web of Science: базові можливості
Можливості платформи Web of Science. Пошук за базою даних Web of Science Core Collection. Робота з панеллю уточнення пошуку, робота зі списком результатів пошуку, повний запис публікацій.
Пошук та аналіз наукових журналів з використанням Journal Citation Reports
Пошук та навігація за останнім випуском Journal Citation Reports. Сортування списків за різними критеріями та створення списків журналів із найбільшим впливом. Індикатори, які використовуються в JCR, їх розрахунок та інтерпретація. Пошук інформації по категоріям журналів.
Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Критерії та процедура відбору журналів до Web of Science Core Collection и Emerging Sources Citation Index (ESCI). Представництво українських журналів у вказаних базах даних.
Робота з бібліографією у програмі EndNote Online
Створення особистої бібліографічної бази даних. Експорт даних із Web of Science Core Collection. Додавання записів із різних джерел. Сортування записів, створення груп та управління доступом до них. Використання шаблонів оформлення бібліографії. Використання модуля Cite-While-You-Write для Microsoft Word і створення списку літератури безпосередньо при написанні тексту.
Пошук за автором та ResearcherID
Пошук за автором у базі даних Web of Science Core Collection. Створення звітів по цитуванню та інтерпретації індикаторів публікаційної активності (середнє число цитувань та статтю, індекс Гірша та ін.). Можливості та переваги використання безкоштовного інструмента ResearcherID для створення та управління списком своїх публікацій.
Рекомендації по підготовці журналів до відбору у WoS СС та ESCI,  застереження, причини відмов журналам (з досвіду відбору журналів у країнах із перехідною економікою)
Використання продуктів Thomson Reuters рецензентами (аналіз джерельної бази досліджень, аналіз актуальності рукописів та ін.)
Використання продуктів Thomson Reuters редакторами (формування пристатейної бібліографії, аналіз терміносистеми галузі та ін.)
Використання продуктів Thomson Reuters на етапі стратегічного планування розвитку журналу (тренди ключових журналів галузі, тематична ніша журналів, ключові наукові установи, новітні «вектори» досліджень)
Тренди цитування журналів і науковців у різних галузях знань («нормалізовані» показники цитованості для журналу, статті та науковця відповідної галузі.