Теорія та методи дослідження і випробування пластмас, клеїв і герметиків

Підгорна Л. П. Теорія та методи дослідження і випробування пластмас, клеїв і герметиків : навч. посібник / Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина, В. В. Лебедєв ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 268 с. 

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Підгорна Л. П., Черкашина Г. М.,  Лебедєв В. В.