Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD

Шоман, О. В. Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD : навч. посібник / О. В. Шоман ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 288 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Шоман О. В.