ХПІ надано доступ до ресурсів AccessEngineering від McGraw-Hill!

З 14 квітня по 31 травня 2020 року відкрито доступ до ресурсів AccessEngineering (компанія McGraw-Hill (США) з локальної мережі НТУ «ХПІ» та можливістю віддаленого доступу за логіном і паролем з метою підтримки дистанційного навчання.
Логін та пароль для роботи з базою дізнайтеся на кафедрах, в деканатах та дирекціях Університету, а також надіслані e-mail).
 
AccessEngineering — це всесвітньо відома інженерна довідково-навчальна платформа, яка забезпечує всесвітньо відомий, міждисциплінарний інженерний контент.
AccessEngineering готує студентів до вирішення реальних проблем, полегшує планування та подання навчальних програм для викладачів та допомагає професіоналам швидше знаходити відповідну інформацію.