Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на основі збалансованої системи показників

Побережний Р. О. Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на основі
збалансованої системи показників [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук :08.00.04 /
Р. О. Побережний ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків :НТУ «ХПІ»,
2015. – 359 с.

Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 24 листопада 2015 року