Низькотемпературний електротехнічний фарфор

Дайнеко К. Б. Низькотемпературний електротехнічний фарфор [Рукопис] : дис. ...
канд. техн. наук : 05.17.11 / К. Б. Дайнеко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. -
Харків, 2015. - 194 с.

Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 3 грудня 2015 року