Управління інноваційним розвитком промислового підприємства на основі реструктуризації

Ткаченко М. О. Управління інноваційним розвитком промислового підприємства
на основі реструктуризації [Рукопис] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. О. Ткаченко ;
Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків, 2015. – 333 с.

Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 15 грудня 2015 року