Теорія систем і системний аналіз

Висловлюємо щиру подяку за подарунок до фонду бібліотеки колективу авторів навчального посібника «Теория систем и системный анализ». У посібнику викладено основи дисципліни «Теорія систем і системний аналіз»: роль та місце системного аналізу (СА), серед методів наукового пізнання, поняттєвий апарат, моделі, методи та інструменти СА; методологія аналізу економічних і технічних проблем на базі універсальних графічних методів, таких як «дерево проблем»,  «дерево цілей», методика СА. Значна увага приділяється методу аналізу ієрархій (МАІ), що зарекомендував себе як один з найперспективніших та ефективних.
Навчальний посібник розраховано на студентів, аспірантів, інженерів і викладачів, яких цікавить використання методів системного аналізу для дослідження проблем, що зустрічаються в технічній сфері, виробництві та в підприємницькій діяльності.