Анотація

Навчальна дисципліна «Дидактичні системи у вищій школі» є однією із складових курсу «Педагогіки вищої школи» і логічним продовженням цілісної системи психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів освіти.

Посібник охоплює основні розділи дидактики вищої школи. Значна частина завдань на практичних заняттях зорієнтована на самоосвіту і самовдосконалення майбутніх викладачів, на поглиблення знань з теорії навчання у вищому навчальному закладі.

Основними завданнями курсу є: сформувати поняття про сутність та зміст дидактичних систем, концепцій і моделей навчання; ознайомити з нормативними документами організації дидактичного процесу у ВНЗ; сприяти оволодінню основними категоріями теорії навчання, структурними компонентами дидактичних технологій і засобами їх реалізації та формуванню уявлень про структуру, принципи організації процесу навчання студентів.

Посібник підготовлено для магістрантів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи». Курс «Дидактичні системи у вищій школі» викладається протягом двох семестрів, розраховано на 150 навчальних годин.