Анотація

Навчальна дисципліна «Дидактичні системи у вищій школі» є однією зі складових курсу «Педагогіка вищої школи» і логічним продовженням цілісної системи психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів освіти.

Посібник охоплює основні розділи дидактики вищої школи. Значна частина завдань на практичних заняттях зорієнтована на самоосвіту та самовдосконалення майбутніх викладачів, на поглиблення знань з теорії навчання у вищому навчальному закладі.

Основними завданнями курсу є: сформувати поняття про сутність та зміст дидактичних систем, концепцій і моделей навчання; ознайомити з нормативними документами з організації дидактичного процесу у ЗВО; сприяти оволодінню основними категоріями теорії навчання, структурними компонентами дидактичних технологій і засобами їх реалізації та формуванню уявлень про структуру, принципи організації процесу навчання студентів.

Посібник підготовлено для магістрантів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи». Курс «Дидактичні системи у вищій школі» викладається протягом двох семестрів, розрахований на 150 навчальних годин.