Анотація

Навчально-методичний посібник містить навчальний матеріал, присвячений аналізу феномену особистісної та професійної відповідальності фахівця та прищепленню йому цього почуття в процесі навчання у вищій школі. Обґрунтовано необхідність посилення відповідальності фахівця, яка зумовлена цілями, станом і характером суспільного виробництва. Доведено, що основною умовою прищеплення студентам почуття відповідальності є високий рівень відповідальності педагога.

Видання призначено для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».