Анотація

Розглянуто поняття і значення лідерства взагалі і організаційного лідерства, зокрема. Запропоновано модель ефективного лідерства та керівництва. Розкрито зміст лідерського потенціалу та його структури, розглянуто наявний досвід його актуалізації в процесі навчання у виші. На основі концептуальних підходів до професійної підготовки лідерів розглянута можливість і способи діагностики лідерського потенціалу, запропоновано методичні рекомендації щодо формування й розвитку основних його компонентів. Запропоновано ряд інноваційних технологій, спрямованих на їх активізацію.

Призначено для спеціалістів, може бути корисним студентам, магістрам, аспірантам.

Докладніше про видання