Анотація

У навчально-методичному посібнику наведено навчальний матеріал, присвячений цікавому феномену мотивації досягнення та аналізу його впливу на забезпечення високого рівня конкурентоспроможності майбутнього фахівця. Розглядається сутність і зміст самоврядування та самоконтролю як чинників розвитку мотивації досягнення. Теоретичні положення ілюструються результатами експериментального дослідження.

Видання призначено для слухачів магістерських програм зі спеціальностей «Адміністративний менеджмент» та «Педагогіка вищої школи», всіх, кого цікавлять проблеми мотивації досягнення та конкурентоспроможності освіти.