Анотація

У монографії розглянуто та проаналізовано стан досліджень і розробок у галузі лінійних електромеханічних імпульсних перетворювачів. На базі єдиного математичного підходу досліджено системи імпульсного живлення, процеси при циклічному режимі роботи, при наявності прискорюючої й гальмівної фаз для лінійних індукційно-динамічних перетворювачів. Встановлено вплив феромагнітного сердечника, зовнішнього електромагнітного екрана та кріогенного охолодження на їх ефективність. Запропоновано оптимізаційний підхід до вибору параметрів перетворювачів і різні способи підвищення ефективності індукційно-динамічного прискорення та гальмування. Розглянуто застосування лінійних індукційно-динамічних перетворювачів для пристроїв ударної дії, електромеханічних прискорювачів, пускових установок, захисту інформації на цифрових носіях, балістичних лазерних гравіметрів та ін. Представлені результати експериментальних досліджень.

Видання розраховане на фахівців, які займаються дослідженням і проектуванням лінійних електромеханічних перетворювачів імпульсної дії. Монографія може бути корисна науковим співробітникам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Електричні машини та апарати», «Кріогенна техніка», «Математичне моделювання» і «Системи захисту інформації».

Докладніше про видання