Гринченко Марина Анатоліївна

Список публікацій М. А. Гринченко

Гринченко Марина Анатоліївна — кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри стратегічного управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Народилася 24 вересня 1969 р. у селищі міського типу Гвардійське, Сімферопольського району, Кримської області. У 1992 р. закінчила Харківський політехнічний інститут (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Свою трудову діяльність розпочала інженером-програмістом на кафедрі «Автоматизовані системи управління».

З 2000 року працює на кафедрі стратегічного управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Виконувала важливі завдання на замовлення бізнесу з оптимізації бізнес-процесів компаній, проводила тренінги для підприємств малого та великого бізнесу. Закінчила заочну аспірантуру та захистила у 2012 р. дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук., з 2014 р. Гринченко М. А. — доцент кафедри стратегічного управління.

Сфера наукових інтересів Гринченко Марини Анатоліївни: методологія та методи управління ІТ-проектами, системи управління проектами, моделювання складних систем.

М. А. Гринченко викладає дисципліни: «Алгоритми та структури даних», «Методології управління проектами у сфері інформаційних технологій», «Основи інформаційних систем управління проектами», «Управління ІТ- проектами».

Свою діяльність у якості викладача М. А. Гринченко успішно поєднує з науково-дослідною та методичною роботою. Вона автор понад 50 наукових публікацій, зокрема у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus. Працюючи на посаді доцента, підготувала до виходу у світ навчальний посібник, рекомендований Вченою радою Національно технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 2 навчально-методичні посібники, ряд методичних вказівок, виступала з доповідями на міжнародних науково-технічних конференціях.