Анотація

Мета посібника — розвиток управлінської компетентності майбутніх психологів через поглиблення розуміння природи лідерства та цілеспрямований розвиток практичних навичок лідерства.

Цільова аудиторіястуденти, що навчаються за спеціальностями «Психологія», «Публічне управління та адміністрування», «Педагогіка вищої школи».

Результати навчання:

очікується, що після завершення навчання студент буде:

 • давати визначення поняттям лідер, лідерство, команда, вплив, мета, взаємодія;
 • розуміти сутність основних етапів історії дослідження феномену лідерства;
 • описувати моделі лідерства, представлені в класичних теоріях;
 • перераховувати дослідників, що займалися емпіричним дослідженням феномену лідер;
 • пояснювати значення лідерства для досягнення успіху в професійній діяльності;
 • розпізнавати стилі лідерства за окремими ознаками;
 • використовувати прийоми рефлексії, аналізу ситуацій з метою розвитку власних навичок лідерства;
 • ілюструвати теоретичні моделі конкретними прикладами з практики лідерства;
 • будувати профіль лідера;
 • формувати програму розвитку лідерського потенціалу на основі психологічного профілю особистості;
 • аналізувати гендерні стереотипи, щодо лідерства в різних сферах суспільної діяльності;
 • використовувати навички лідерства для розв`язання проблемних і конфліктних ситуацій;
 • налагоджувати міжособистісні контакти для досягнення групової мети.