Анотація

У посібнику розкрито навчально-методичне забезпечення розвитку та удосконалення знань і умінь з таких важливих для управлінської діяльності питань, як психологія управління, ділові комунікації, організаційна культура, прийняття управлінських рішень, управлінське консультування, організація діловодства.

Видання призначено для магістрів та викладачів вищих навчальних закладів, що цікавляться проблемами сучасного менеджменту.