Анотація

У навчальному посібнику наведено відомості про побудову проекційних моделей тривимірного простору, інформацію про базові поняття інженерної графіки щодо ортогональних і аксонометричних проекцій, а також проекцій з числовими позначками та перспективи. Розглянуто математичні основи розв'язання задач геометричного моделювання. Визначено характеристики позиційних і метричних задач на проекційних комплексних креслениках. Надано аналітичний опис паралельного та центрального проеціювання, основи створення геометричних моделей різного типу в середовищі AutoCAD, а також приклади та вправи, що полегшують сприйняття викладеного матеріалу. 

Видання призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та інженерно-технічних працівників.

Докладніше про видання