Анотація

Розглянуто сутність і зміст понять управлінської гуманітарно-технічної еліти і конкурентноздатності випускників вищої школи. Проаналізовано шляхи забезпечення цілісності навчально-виховного процесу, спрямованого на системне формування належної компетентності еліти, її професійної і світоглядної, соціально-гуманітарної і управлінської підготовки. Показано, що успішне розв’язання цього завдання можливе лише при використанні інноваційних педагогічних технологій. Для викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами кадрового забезпечення розвитку країни і педагогіки вищої школи.