Анотація

Розглянуто сутність і зміст понять управлінської гуманітарно-технічної еліти й конкурентоздатності випускників вищої школи. Проаналізовано шляхи забезпечення цілісності навчально-виховного процесу, спрямованого на системне формування належної компетентності еліти, її професійної й світоглядної, соціально-гуманітарної й управлінської підготовки. Показано, що успішне розв’язання цього завдання можливе лише при використанні інноваційних педагогічних технологій. Для викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами кадрового забезпечення розвитку країни і педагогіки вищої школи.