Анотація

Викладено основні положення теоретичних основ технологічних процесів ви­робництва чорних і кольорових металів. Наведено перспективні схеми переробки первинної  та  вторинної  сировини  для  вилучення  цих  металів.  Описано  процеси отримання цинку, мангану, свинцю, олова, нікелю, заліза, міді та інших металів, які мають практичне використання. Розглянуто методи їх рафінування. Підручник ілюстровано схемами й рисунками. Розраховано на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання напрямку «Хімічна технологія й інженерія».