Анотація

У монографії викладено сучасні уявлення про електрохімічні системи на основі феруму (ІІІ) і закономірності перебігу реакцій на міжфазових межах. Розглянуто іонні рівноваги у розчинах цитратних електролітів за присутності оксометалатів вольфраму і молібдену; окремі стадії електродних реакцій за участю різних форм феруму (ІІІ) та гетероядерних комплексів; запропоновано схему механізму електроосадження бінарних покриттів залізо-молібден/вольфрам та тернарного залізо-молібден- вольфрам. Проаналізовано вплив режимів електролізу на склад і структуру, а також функціональні властивості (корозійну та зносостійкість, мікротвердість, тощо) покриттів.

Монографія розрахована на фахівців в області хімічних технологій, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.