Анотація

У навчальному посібнику розглядається теоретичний матеріал з наступних розділів: диференціальне числення функцій багатьох змінних, кратні та криволінійні інтеграли. До посібника також включені задачі, що рекомендовані для розв'язання в аудиторії разом з викладачем, а також домашні завдання. Для кожної теми пропонуються варіанти контрольних завдань.

Призначено для студентів та викладачів технічних спеціальностей.

Докладніше про видання