Анотація

Навчальний посібник присвячено викладенню теоретичного матеріалу з наступних розділів: диференціальні рівняння, ряди. Посібник містить доведення всіх необхідних теорем, передбачених робочою програмою з математичного аналізу стосовно розглянутих тем, а також задачі, що рекомендовані для розв'язання в аудиторії разом з викладачем, і домашні завдання. Для кожної теми пропонуються варіанти контрольних завдань.

Призначено для викладачів і студентів технічних університетів, які використовують англійську мову для викладання курсу вищої математики.

Докладніше про видання