Анотація

У підручнику висвітлено основні процеси, що мають місце при обробці різанням матеріалів: кінематика процесів обробки, геометричні параметри лез інструментів і зрізуваного шару, стружкоутворення, контактні явища на поверхнях інструменту, теплові процеси, зношування інструментів, формування обробленої поверхні заданої якості. Викладено питання оброблюваності матеріалів і способів її поліпшення. Розглянуто особливості надшвидкісної обробки матеріалів і процесів нанорізання.
Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами підготовки «Інженерна механіка» та «Машинобудування», а також спеціалістів, магістрів, аспірантів машинобудівних спеціальностей та інженерно-технічних працівників.