Анотація

У збірнику наведено 58 задач з докладними розв’язаннями з основних розділів, що стосуються фізики дефектів кристалічної будови речовини: «Елементи кристалографії», «Точкові дефекти», «Лінійні дефекти», «Плоскі дефекти». В основу збірника покладений курс лекцій, який протягом багатьох років викладається авторами студентам-фізикам НТУ «ХПІ».
 
Призначено для студентів, аспірантів і викладачів фізико-технічних і матеріалознавчих спеціальностей.