Павлова Галина Вікторівна

Дата та місце народження
Павлова Галина Вікторівна - 
завідувач відділу
рідкісних книг та рукописів НТБ
26 червня
Контакти
Бібліотека (ГАК, 3 поверх), кімната 301
Тел.: +38(057) 707-69-89
 
Освіта
1974-1978 рр.

Харківський державний інститут культури (ХДІК) — спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія»; кваліфікація — бібліотекар–бібліограф. Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.

Трудова діяльність
1978-1983 рр.
Центральна бібліотека ім. Г. Ф.  Квітки-Основ'яненка Ленінського району м. Харкова
1983-1995 рр.
Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського
1995-2002 рр.
Харківський ліцей № 149
2002-2007 рр.
Харківський державний інститут культури
2007-2013 рр. завідувач сектора НТБ НТУ «ХПІ»
з 2013 р.
завідувач  відділу НТБ НТУ «ХПІ»
Захоплення

Вітчизняна історія XIX століття, філателія

Досягнення
 2009 р.
Подяка ректора НТУ «ХПІ» 
 2009 р.
Переможець конкурсу «Бібліотекар року» за кращу віртуальну виставку
 2011 р. Грамота ректора НТУ «ХПІ»
 2014 р. Грамота ректора НТУ «ХПІ»
Список публікацій
1.
Павлова Г. В. Раритетные издания книг Леонарда Эйлера хранятся в библиотеке Харьковской политехники / Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Математическое моделирование в технике и технологиях. – Харьков : НТУ «ХПИ». — 2015. – № 18 (1127). — С. 3–14.
2.
Павлова Г. В. Художественное творчество, как составляющая часть технического образования (из истории создания студенческого клуба Харьковского технологического института) / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Вісник наукової бібліотеки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріотичного виховання в ВНЗ: бібліотечний ракурс / ред. С. М. Кірєєва. — Харків : ХНТУСГ, 2015. — С. 273–296.
3.

 

Назаренко С. А. Пионерские работы харьковских технологов в области авиационной техники / С. А. Назаренко, Г. В. Павлова // Universitates = Университеты. Наука и просвещение. — 2014. — № 3. — С. 42–55.
4. Становлення НТБ університету. — Політехнік. — 2014. — №12–13.

 5.

 

Павлова Г. В. Харківські дослідники Донецького кам’яновугільного кряжу / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2013. — № 10(984), сер. : Історія науки і техніки. — С. 98–107.
6.
Кучеров Ю. С. Основоположник радиотелемеханики ― Н. Д. Пильчиков / Ю. С. Кучеров, Г. В. Павлова // Изобретательство. — 2013. —Т. XIII, № 4.
7. Павлова Г. В. Сквозь годы и века / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Пространство литературы, искусства и образования — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : сб. науч. тр. : по матер. VII Междунар. науч. — практич. конференции, 20 декабря 2012 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — С. 200–210.
8.
Павлова Г. В. Опальный граф Доррер / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Двигатели внутреннего сгорания. — 2012. — № 1. — С. 139–142.
9.
Павлова Г. В. Эйфель и Пильчиков / Г. В. Павлова. // Політехнік. — 2011. — №16–17. — С. 7.
10.
Марченко А. Становление и развитие кафедры ДВС ХПИ / А. Марченко, В. Пылев, И. Парсаданов, Л. Семененко, Н. Литвинцева, Г. Павлова, В. Матвеенко // Політехнік. — 2011. — №18-19. — 5 жовтня. — С. 5–6.
11.
У истоков специальности ДВС в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» / Марченко А. П., Пылев В. А., Семененко Л. П., Литвинцева Н. И., Павлова Г. В. // ДВС. — 2010. — № 2. — С. 3–7.
12.
13.
14.
Павлова, Г. Память о дарителе Иване Ивановиче Белянкине / Г. Павлова, Л. Семененко // Політехнік. — 2010. — 18 жовтня. — С. 13.
15.
Павлова Г. В. Лучшие из лучших / Г. В. Павлова // Політехнік. — 2010. — № 10–11. — 19 квітня. — 4 с.
 
Презентаціі:
 
1. Перші читачі Харківського практичного технологічного інституту та Харків. — 1917;
2. Превентивні заходи щодо збереження книг XX-XXI століть. — 1917;
3. Харківський технологічний інститут в хроніці найважливіших фактів і подій Харкова та Харківської губернії: сто років тому (1916 рік). — 1916;