Анотація

У навчальному посібнику дана загальна характеристика двигунів електропобутової техніки, розглянуті загальні принципи математичного опису та наведені математичні моделі різних типів однофазних асинхронних двигунів, розглянутий принцип роботи та математичні моделі колекторних двигунів постійного та змінного струму, а також безконтактних двигунів постійного струму, наведені результати комп’ютерного моделювання.

Посібник призначений для студентів спеціальності 7(8).05070206 «Електропобутова техніка» базового напрямку 6.050702 «Електромеханіка».