Аннотация

Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал з курсу «Технологія управління» та присвячений осмисленню сутності поняття конкурентоспроможності фахівця та оцінці рівня її розвитку. З цією метою детально розглянуто критерії та рівні розуміння студентами навчального матеріалу, розглянуто критерії та рівні сформованості у них необхідних умінь і навичок.

Видання призначено для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Адміністративний менеджмент», може бути корисним для педагогів вищої школи чи тих, хто збирається присвятити себе педагогічній діяльності, для всіх, хто цікавиться проблемами управлінської підготовки, педагогіки вищої школи взагалі.