Аннотация

Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал з курсу «Технологія управління» і присвячений осмисленню сутності поняття конкурентоспроможності фахівця та оцінці рівня її розвитку. З цією метою детально розглянуто критерії та рівні розуміння студентами навчального матеріалу, розглянуто критерії та рівні сформованості у них необхідних умінь і навичок.

Видання призначено для слухачів магістерської програми з спеціальності «Адміністративний менеджмент», може бути корисним для педагогів вищої школи чи тих, хто збирається присвятити себе педагогічній діяльності, для всіх, хто цікавиться проблемами управлінської підготовки, педагогіки вищої школи взагалі.