Анотація

У навчальному посібнику наведені задачі та завдання, які особливо часто зустрічаються в практичній діяльності хіміка-технолога, їх теоретичне підґрунтя та фізико-хімічні основи. Для розрахунку наведених задач викладені числові методи, основні формули для їх розв’язання та пояснення до них, частина задач та завдань наведена з докладними розв’язаннями. На великому обсязі прикладів і завдань розглянуто методи практичного розрахунку хімічних реакторів. У додатках наведено теми для виконання курсових робіт та приклад їх виконання з дисципліни «Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів».
Програмне забезпечення для розв’язання завдань розрахунку хімічних реакторів написано мовою С#, яка є мовою високого рівня, дає змогу швидкого конструювання різних компонентів завдань, має потужну бібліотеку. Мова C# є однією з найбільш ефективних і багатих на свої можливості мов у сучасному програмуванні. У мові C# вдало поєднуються випробувані засоби програмування з останніми нововведеннями та надається можливість для ефективного написання програм, призначених для обчислювального середовища сучасних підприємств. Це, без сумніву, одна з найважливіших мов програмування XXI століття.
Навчальний посібник містить 8 розділів, які використовуються при розрахунках хімічних реакторів.
 
У 1-му розділі наведено розрахунки стехіометричних коефіцієнтів хімічних реакцій; різних технологічних параметрів; матеріального балансу.
У 2-му розділі показано методи визначення ступеня перетворення залежності від технологічних показників.
У 3-му розділі наведено визначення невідомих у системах лінійних рівнянь.
У 4-му розділі показано шляхи використання методу найменших квадратів у розрахунках кінетичних рівнянь.
У 5-му розділі наведено розв’язання задач хімічної технології з використанням числових методів диференціювання та інтегрування.
У 6-му розділі показано результати розв’язання систем диференціальних рівнянь, визначення часу реакції, ступеня перетворення, зміну концентрацій компонентів.
У 7-му розділі показано визначення оптимальних технологічних параметрів.
У 8-му розділі наведено прикладні розрахунки, пов’язані з використанням курсової роботи.
 
Навчальний посібник призначено для студентів хімічних спеціальностей.